OKRESNÍ ŠKOLNÍ VÝBOR STŘÍBRO, 1874-1938 (1939)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
555
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
500
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
28
Autor: 
EDL J.
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2019
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1874 - 1938 (1939)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Stříbro
Skupiny tématické evidence
Školská správa

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)