OZELEŇOVACÍ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK PLANÁ, 1887-1939

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1318
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
499
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
16
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2019
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1887 - 1939
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Planá
Skupiny tématické evidence
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)