MÍSTNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO BEZDRUŽICE, 1960-1995 (2002)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1286
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
498
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
18
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2019
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1960 - 1995 (2002)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bezdružice
Skupiny tématické evidence
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - kina, osvětová zařízení a kulturní střediska

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)