KOMUNÁLNÍ SLUŽBY BEZDRUŽICE, (1955) 1961-1974

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1287
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
497
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2019
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1955) 1961 - 1974
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bezdružice
Skupiny tématické evidence
Zařízení okresního národního výboru
Zařízení městského, obvodního a místního národního výboru (drobné provozovny)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)