OKRESNÍ ÚŘAD STŘÍBRO - PRESIDIÁLNÍ SPISY, 1932-1938

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
445
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
493
Druh archivní pomůcky: 
Katalog
Počet stran: 
99
Autor: 
EDL J.
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2019
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1932 - 1938
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Stříbro
Skupiny tématické evidence
Politická správa po roce 1850 - okresní (včetně sčítacích operátů, lesních dohledacích úřadů)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)