OKRESNÍ ÚŘAD STŘÍBRO, (1838) 1862-1938 (1949)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
445
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
492
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
105
Autor: 
EDL J.
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2019
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1838) 1862 - 1938 (1949)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Stříbro
Skupiny tématické evidence
Politická správa po roce 1850 - okresní (včetně sčítacích operátů, lesních dohledacích úřadů)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)