KSČ - ZÁVODNÍ ORGANIZACE STÁTNÍ STATEK STŘÍBRO, PROVOZOVNA ZÁCHLUMÍ, 1958-1964

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1281
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
491
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2018
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1958 - 1964
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - místní a závodní
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)