KSČ - ZÁVODNÍ ORGANIZACE STÁTNÍ STATEK STŘÍBRO, PROVOZOVNA ZÁCHLUMÍ, 1958-1964

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1281
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
491
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2018
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1958 - 1964
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Záchlumí
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - místní a závodní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)