KSČ - ZÁVODNÍ ORGANIZACE STÁTNÍ STATEK STŘÍBRO, PROVOZOVNA SYTNO, 1952-1971

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1274
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
485
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2017
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1952 - 1971
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Sytno
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - místní a závodní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)