MÍSTNÍ SPRÁVNÍ KOMISE ZÁHOŘÍ, 1945-1949

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
109
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
479
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
15
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2017
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1949
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)