MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR ZÁDUB, (1942) 1945-1963 (1964)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
108
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
478
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
27
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2017
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1942) 1945 - 1963 (1964)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Zádub
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)