MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR VRHAVEČ, (1922) 1945-1957

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
107
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
475
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
23
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2017
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1922) 1945 - 1957
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Vrhaveč
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)