MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR TŘÍSKOLUPY, 1946-1979 (1981)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
507
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
469
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
32
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2017
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1946 - 1979 (1981)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Třískolupy
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)