KSČ - ZÁVODNÍ ORGANIZACE STÁTNÍ STATEK BEZDRUŽICE, PROVOZOVNA OKROUHLÉ HRADIŠTĚ, 1959-1965

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1219
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
459
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2015
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1959 - 1965
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Okrouhlé Hradiště
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - místní a závodní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)