KSČ - VESNICKÁ ORGANIZACE KOSTELEC, 1948-1960

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1199
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
458
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2016
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1948 - 1960
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kostelec
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - místní a závodní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)