MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR ÚNEHLE, 1950-1959

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
839
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
452
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
15
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2013
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1950 - 1959
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Únehle
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)