MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR STRAHOV, (1941) 1945-1963

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
94
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
438
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
22
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2013
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1941) 1945 - 1963
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Strahov
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)