MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR SKVIŘÍN, (1892) 1945-1960

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
305
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
433
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
19
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1892) 1945 - 1960
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skviřín
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)