MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR ŘEŠÍN, 1945-1963

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
91
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
430
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
21
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1963
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Řešín
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)