MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR RÁJOV, 1958-1960

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
508
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
428
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1958 - 1960
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Rájov
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)