MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR RACOV, 1948-1960 (1966)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
825
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
427
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
15
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1948 - 1960 (1966)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Racov
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)