OKRESNÍ ÚŘAD BEZDRUŽICE, (1845) 1855-1868 (1872)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
432
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
423
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
26
Autor: 
EDL J.
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1845) 1855 - 1868 (1872)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bezdružice
Skupiny tématické evidence
Politická správa po roce 1850 - okresní (včetně sčítacích operátů, lesních dohledacích úřadů)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)