MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR LOM U TACHOVA, 1945-1979

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
798
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
421
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
21
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1979
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Lom u Tachova
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)