MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR KŠICE, 1953-1980

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
542
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
414
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
22
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1953 - 1980
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kšice
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)