KSČ - ZÁVODNÍ ORGANIZACE PROSTIBOŘ, (1948) 1950-1962

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1136
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
412
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1948) 1950 - 1962
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Brod u Stříbra
Prostiboř
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - místní a závodní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)