KSČ - ZÁVODNÍ ORGANIZACE ČÁSTKOV, 1958-1963

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1070
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
410
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1958 - 1963
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Částkov
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - místní a závodní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)