MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR KOKAŠICE, (1921) 1945-1980

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
59
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
406
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
29
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2010
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1921) 1945 - 1980
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kokašice
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)