ARCHIV OBCE KOSTELEC, [1930]-1938

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1123
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
403
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2010
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
[1930] - 1938
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kostelec
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)