ARCHIV OBCE VÍŽKA, 1933 - 1934

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
430
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
388
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2010
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1933 - 1934
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Vížka
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)