MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR OBORA, (1925) 1945 - 1953

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
299
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
381
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2010
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1925) 1945 - 1953
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Obora
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)