ARCHIV OBCE BEZDĚKOV (U DAMNOVA), 1929 - 1936

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1113
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
373
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2010
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1929 - 1936
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bezděkov
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)