MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR NEDRAŽICE, 1958 - 1960

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
530
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
368
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2009
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1958 - 1960
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Nedražice
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)