ARCHIV OBCE TRNOVÁ, [1780] - 1945 (1954)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
160
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
360
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
17
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2009
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
[1780] - 1945 (1954)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Trnová
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)