MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BROD U STŘÍBRA, (1938) 1945 - 1976

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
455
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
338
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
20
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2009
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1938) 1945 - 1976
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Brod u Stříbra
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)