MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BERNARTICE, 1945 - 1979 (1984)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
525
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
331
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
20
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1979 (1984)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bernartice
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)