ARCHIV OBCE PAVLŮV STUDENEC, 1926 - 1945 (1948)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
426
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
323
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1926 - 1945 (1948)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Pavlův Studenec
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)