MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR LOMY, 1960

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
519
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
317
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1960
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Lomy
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)