MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BENEŠOVICE, (1942) 1945 - 1980 (1981)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
34
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
316
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
15
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1942) 1945 - 1980 (1981)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Benešovice
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)