ŽIDOVSKÁ OBECNÁ ŠKOLA BEZDRUŽICE, 1873 - 1882

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1076
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
314
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
9
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1873 - 1882
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bezdružice
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)