OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) ZADNÍ MILÍŘE, 1932 - 1943

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
659
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
313
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1932 - 1943
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Zadní Milíře
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)