OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) VRANOV, 1882 - 1945

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
846
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
312
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1882 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Vranov
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)