OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) VÍTKOV, 1892 - 1939

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
256
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
311
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1892 - 1939
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Březí
Vítkov
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)