OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) TĚCHLOVICE, (1869) 1874 - 1945

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
253
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
308
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
18
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1869) 1874 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Těchlovice
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)