OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) SYTNO, 1908 - 1945

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
489
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
305
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1908 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Sytno
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)