OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) SVOJŠÍN, 1869 - 1943

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
766
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
304
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1869 - 1943
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Svojšín
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)