OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) SULISLAV, 1891 - 1918

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
950
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
302
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1891 - 1918
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Sulislav
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)