OBECNÁ A MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) ROZVADOV, 1920 - 1930

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
249
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
299
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1920 - 1930
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Rozvadov
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní
Školy měšťanské (střední do roku 1953)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)