OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) PAVLŮV STUDENEC (PŘEDNÍ), 1898 - 1944

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
334
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
296
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
22
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1898 - 1944
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Pavlův Studenec
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)