OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) PAČÍN, 1889 - 1938

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
660
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
294
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1889 - 1938
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Pačín
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)