ARCHIV OBCE HLUBOKÁ, 1839-1945 (1975)

Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
58
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
310
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
KLIKOVÁ Z.
KŘÍŽ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2015
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1839 - 1945 (1975)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hluboká
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)