ARCHIV OBCE KOSTELEC, (1830) 1839-1943 (1946)

Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1043
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
221
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
KLIKOVÁ Z.
NOVÁ K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2010
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1830) 1839 - 1943 (1946)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kostelec
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)